Den Globala Frimureriet

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
2 / total: 7

Den avslöjande historien om Kabbalan

"Exodus", är titeln på den 2:a Moseboken i gamla testamentet [Toran]. Denna bok berättar om hur israeliterna, ledd av Moses lämnade Egyptens tyrani. Israeliterna arbetade som slavar för Faraon som inte skulle frige dem med samtycke. Men när han konfronterade av de mirakel Moses utförde med hjälp av Gud och katastroferna han påtvingade folket, vek sig Faraon.

Därefter samlade sig israeliterna en natt och började sitt uttåg från Egypten. Senare, attackerades de, men Gud räddade israeliterna, ännu ett mirakel utfört genom Moses. I Koranen finner vi de bästa bevisen om uttåget från Egypten eftersom Torans orginaltester, som uppenbarades för Moses blev omskrivna. Bevis på detta finns i Torans fem böcker, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers och Deuteronomy, vilka har många motsägelser. Ett starkt exempel, då boken Deuteronomy avslutas med Moses död och en begravning bevisar det att detta har blivit tillagts efter Moses död.

I Koranen finner vi berättelser om uttåget av Israeliterna från Egypten utan motsägelser. Likt många andra berättelser, Gud uppenbarade mycket visdom och många hemligheter. Därför kan vi undersöka dessa historier och granska dem och lära oss mycket.

Den Gyllene Kalven

papa2

The statue that the Jews worshipped when they departed from their true religion was, according to many researchers, was an Egyptian idol made of gold in the form of a calf.

Ett av de viktigaste fakta om utvandringen av Israeliterna från Egypten, som den uppenbarade sig i Koranen. Många gjorde uppror i ondska mot sin religion som Gud hade uppenbarat, och räddat dem genom Moses från Faraons tyrani. Israeliterna kunde inte förstå denna monoteism som Moses hade givit dem och vände sig istället till idoldyrkan.

I Koranen beskriver denna avvikande böjelse på följande sätt:

OCH VI förde Israels barn genom havet och därefter träffade de på ett folk som hängav sig åt avgudardyrkan. Israels barn sade: "Moses! Låt oss få en gud liksom de har gudar!" Han svarade: "Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte! Vad dessa [människor] ägnar sig åt är dömt till undergång och allt vad de har åstadkommit skall gå förlorat." (Koranen 7:138-139)

Trots Moses varningar, fortsatte Israeliterna dessa perversioner och när Moses lämnade dem, för att själv bestiga Sinaiberget fullbordade de sina avgudadyrkningar. Man tog till vara på Moses frånvaro och en person vid namn Samiri tillträde. Han beundrade gnistan i Israeliternas böjelse för idoldyrkan, och övertalade dem att tillverka en kalv att dyrka.

Moses återvände till sitt folk med vrede och sorg i hjärtat [och] sade: "Har inte er Herre gett er ett frikostigt löfte, mitt folk? Har ni fått vänta för länge på att löftet [skulle infrias], eller önskar ni att Guds vrede skall drabba er och svek därför ert löfte till mig?

De svarade: "Vi bröt inte vårt löfte till dig av egen drift; men vi tyngdes av bördan av [det egyptiska] folkets smycken och så kastade vi dem ifrån oss, liksom samariern gjorde."

Därefter [- så sade de till Moses -] tillverkade han [av det nedsmälta guldet] något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud; och de sade [till varandra]: "Detta är vår gud och även Moses gud – men det har han [nu] glömt." (Koranen 20:86-88)

Varför fanns det en sådan envis strävan hos Israeliterna att hålla upp idoler för dyrkan. Vad var källan till denna böjelse.

Säkerligen skulle inte en grupp som aldrig trott på idoler plötsligt adoptera ett sådant galet beteende som att tillverka en kalv till att dyrka. Endast de som hade idoldyrkan som något naturligt skulle tro på något likt detta.

papa2

Another Ancient Egyptian idol: Hathor, the golden calf.

Hur som helst, Israeliterna var ett folk som hade trott på en Gud sedan Abrahams tid. Namnet ”Israeliter” eller ”Israels söner” blev inte till förrän sonen Jakob, Abrahams barnbarn och efter detta tillgavs alla judiska människor som härstammar från honom. Israeliterna har beskyddat den monoteistiska tron som de hade ärvt från stammfaderna Abraham, Isaak och Jakob, frid var det över dem. Tillsammans med Josef, frid var med honom, gick de in i Egypten och bevarade deras monoteism under en lång period, trots att de levde tillsammans med Egyptier som praktiserade idoldyrkan. Det är klart och tydligt från berättelsen i Koranen att när Moses kom till dem, Israeliterna var ett folk som trodde på en Gud.

papa2

An Ancient Egyptian statue of Hathor

Den enda förklaring är att Israeliterna, hur mycket de än höll sig till sin monoteistiska tro blev influerade av det hedniska folket som de levde tillsammans och man började imitera dem, böt ut religionen som uppenbarades från Gud mot idoldyrkan från det främmande landet.

Då vi utreder dessa fakta i ljuset av historiska händelser ser vi att den hedniska kult som influerade Israeliterna var forna Egypten. Ett viktigt bevis som stöder denna slutsatts är den gyllene kalven som Israeliterna dyrkade, då Moses var vid Sinaiberget är faktiskt en kopia av den Egyptiska idolen Hathor och Aphis. I en bok, ”Too Long in the Sun”, av den kristna författaren Richard Rivers står det skrivet:

Hathor och Aphis, kon och tjur gudarna av Egypten, representerade soldyrkan. Deras dyrkan var endast ett steg in i en lång Egyptisk historik av solvördnarder. Den gyllene kalven vid Sinaiberget är tillräckliga bevis på att festligheterna var relaterade till sol dyrkan...

Egypternas hedniska religions påverkan på Israeliterna gick in i många olika steg. Så fort de hade stött på det hedniska folket, gick de vidare till en mer kättisk tro och precis som versen berättar, de sade: ”Moses! Låt oss få en gud liksom de har gudar!” (Koranen 1:138) Vad de sa till deras profet, ”Moses! Vi tror dig inte förrän vi med våra egna ögon får se Gud” (Koranen 2:55), bevisar att de var benägna om att dyrka ett materialistiskt föremål som de kunde se, så som deras hedniska religion försåg Egypterna med.

Vi har funnit en linje som är viktig att förstå och för att ge oss en insyn av den korrupta texten i Toran och uppkomsten av Kabbalan. Då vi försiktigt tar hänsyn till dessa två ämnen kommer vi att finna att deras källa härleder till de forna Egyptens hedendom och materialistisk filosofi.

Från det forna Egypten till Kabalan

Undertiden Moses fortfarande var vid liv, började Israeliterna att skapa idoler för att dyrka liknande de som man hade sett i Egypten. Efter Moses dog, var det enklare för dem att fördjupa sig i detta. Självklart, man kan inte säga alla judar, men många adopterade den Egyptiska hedendomen. Sannerligen bar de med sig denna lära från det Egyptiska prästväldet [Faraons magiker], som låg till grund för samhällets tro, och korrumperade genom att introducerade denna doktrin i deras egen tro.

Den lära som introducerades i judendomen från det forna Egypten var Kabbalan. Som systemet för de egyptiska prästerna, är Kabbalan ett mystiskt system där grunden var praktisk magi. Intressant är att Kabbalan förmedlar annorlunda värderingar av skapelsen än vad vi finner i Toran. Det är en mattematisk beräkning, baserad av de forna egyptiernas idéer om en oändlig existens av intelligens. Murat Qzgen, en turkisk Frimurare berättar om detta ämne:

Det är bevisat att Kabbalan sammansattes många år innan Toran. Den viktigaste sektionen av Kabbalan är teorin om universums formation. Denna teori är mycket annorlunda från berättelser om skapelsen som accepteras av religionerna. Enligt Kabbalan, i skapelsens begynnelse kallades ting Sefiroth, vilket betyder ”cirklar” eller ”kretslopp”, vilka både materia och spirituella kännetecken blev i tillvaro. Det totala antalet av dessa ting var 32. De tio första representerar solsystemet och övriga representerar stjärnor i rymden. Denna noggrannhet av Kabbalan visar oss att den är närliggande en forntida tro på ett astrologiskt system... Så, Kabbalahn är långt ifrån den judiska religionen och mycket närmare relaterad till den forna mystiska religionen från öst.

papa2

A sefiroth is one of the most blatant expressions of the distorted teachings of the Kabbalah. The figure composed of circles on the Kabbalistic engraving on the right is a sefiroth. Kabbalists attempt to explain the process of creation by means of the sefiroth. The scenario they propose is really a pagan myth totally at odds with the facts revealed in holy books.

Judarna som adopterade denna forna egyptiska materialismen och mystiska lära är som baserad på magi, ignorerade de närliggande förbuden från Toran. De tog till sig de magiska ritualerna från andra hedniska folk, och så, Kabbalan blev en mystisk lära inom judaismen, men med motsättningar till Toran. I en bok med titeln, ”Secret Societies and Subversive Movements,” skriver Nesta H. Webster följande:

Svartkonst, så som vi känner till har praktiserats av Canaanites före den israeliska ockupationen av Palestina; Egypten, Indien och Grekland hade också deras framtidstolkare och gudomligheter. Även då hårda förbud mot svartkonst hade utfärdas enligt Moses lagar, så avböjde judarna dessa varningar och tog tillvara denna farsot, beblandade sig med denna sakrala tradition de hade ärvt med idéer av magi lånade från andra folk för egen vägledning. Samtidigt, den spekulativa sidan av den judisk kabbalan lånades från filosofin av Persisk magi, Neo-Patonist och Neo-Pythagoras. Det är då några berättiganden av anti-kabbalan argumenterade vilket vi idag kan veta att Kabbalan inte är sann judisk uppkomst.

papa2

Some Jews, influenced by the cultures of the pagan civilizations of Ancient Egypt and Mesopotamia, turned away from the Torah that Allah gave them as a guide, and began to worship various material objects. Above is pictured a pagan temple to the sun.

Det finns en vers i Koranen som refererar till detta ämne. Gud säger att Israeliterna lärde sig satanisk rituell svartkonst från källor utanför sin egen religion:

Däremot lyssnar de till vad onda väsen berättar om Salomos välde. Det var dock inte Salomo som hädade Gud utan dess demoner, vilka undervisade människorna i trolldom och i det som hade uppenbarats för de två änglarna i Babylon, Harut och Maruht. Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: "Vi är bara en prövning och en frestelse; förneka därför inte [Guds välgärningar]! Demonerna lärde sig av dem hur man sår missämja mellan en man och hans hustru, men de kan inte utan Guds vilja skada någon med detta; och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta. Och ändå hade de fått veta att den som förvärvar denna [kunskap] inte blir delaktig av den eviga glädjen. I sanning en ödesdiger byteshandel, i vilken de sålde sina själar! Om de bara hade vetat...! (Koranen 2:102)

Denna vers vidmakthåller att vissa judar, att det viste om att de skulle förlora i nästkommande liv, lärde sig och adopterade läran om magi. De, vilsekomna från lagen Gud hade givit dem och sålde sin själ, föll in i hedendom (magiska läror). ”De sålde sina själar” för onda ting, i andra ord, de fördärvade sin tro.

De fakta som vi hittar i denna vers demonstrerar den huvudsakliga orsaken till en viktig konflikt i judisk historia. Denna strävan var ena sidan profeterna som Gud sände till judarna och de troende judar som följde dem. Den andra sidan var de perversa judar som stred mot Guds kommand, imiterade hedningarnas kultur och folken runt om dem och följde deras kultur före guds lag.

Hedniska läran som las till Toran

Det är viktigt att notera att synder från korrumperade judar ofta är rapporterade i judarnas egna heliga skrifter, det gamla testamentet. I boken Nehemja, en historisk bok i det gamla testamentet bekänner judarna deras synder och ångrar sig:

De som var av israelitisk härkomst avskilde sig då från alla av främmande ursprung. De trädde fram och bekände sina synder och sina fäders överträdelser. De stod upp, var och en på sin plats, och läste ur Herrens, sin Guds, lag under en fjärdedel av dagen. Under nästa fjärdedel bekände de sina synder och föll ner och tillbad Herren, sin Gud. Jeshua, Bani, Kadmiel, Shevanja, Bunni, Sherevja, Bani och Kenani gick upp på leviternas podium och ropade med hög röst till Herren, sin Gud. (Neh 9:2-4)

Men de satte sig upp mot dig. De gjorde uppror och vände ryggen åt din lag, de dödade dina profeter, som med varningar sökte föra dem åter, och de hädade dig grovt. Du utlämnade dem åt förtryckare, de levde under förtryck. Då ropade de i sin nöd till dig, och du hörde det i din himmel. I din stora barmhärtighet sände du dem räddare, de räddades ur förtryckarnas våld. Men när allt var lugnt igen gjorde de på nytt vad som är ont inför dig. Du prisgav dem åt fiender, som fick herraväldet över dem. När de åter ropade till dig hörde du det i himlen och räddade dem i din barmhärtighet, gång på gång. Med varningar sökte du få dem att vända tillbaka till din lag. Men de var övermodiga och lydde inte dina befallningar. De syndade mot dina stadgar, som ger liv åt den som följer dem. De spjärnade emot i trots, de var sturska och vägrade lyda. (Neh 9:26-29)

men i din stora barmhärtighet förgjorde du dem inte helt, och du övergav dem inte, ty du är en nådig och barmhärtig Gud.     (Neh 9:31)

Och nu, vår Gud store, väldige, fruktansvärde Gud, du som troget står fast vid ditt förbund: visa inte likgiltighet för allt lidande som vi fått utstå — våra kungar, våra furstar och präster, våra profeter, våra fäder, ja, hela ditt folk — från de assyriska kungarnas tid ända till denna dag. Du har varit rättvis vad som än har drabbat oss, du har visat dig trogen även när vi förbrutit oss. Våra kungar och våra furstar, våra präster och våra fäder handlade inte efter din lag, lyssnade inte på dina befallningar och de varningar du givit. Och fast de hade sitt eget rike och njöt allt det goda du givit dem, fast de ägde det rymliga och bördiga land som du hade låtit dem inta, tjänade de ändå inte dig, vände inte om från det onda de gjorde.     (Neh 9:32-35)

Dessa passage förklarar önskan om att ett antal judar hade kommit tillbaka till deras tro i Gud, men enligt judisk historia har ett annat inslag succesivt vunnit styrka. Dominerande judar som senare tog över religionen. Därför finns det i Toran och andra böcker av det gamla Testamentet element som erhåller kättisk hednisk lära, likt det som sades ovan som uppmanade en återkomst till sann religion, ett exempel:

  • I Torans första bok berättas det om att Gud skapade hela universum på sex dagar från ingenting. Detta är korrekt och härstammar från originalet. Men senare hävdade man att Gud vilade den sjunde dagen vilket är en fabrikation. Det är en pervers idé från en hednisk tro vilket ger en mänsklig kvalité till Gud. I en vers från Koranen, Gud säger:
  • Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar – och detta tröttade Oss inte. Koranen 50:38
  • I en annan del av Toran, finns det en viss typ av skrivelse utan respekt och ära inför Gud, speciellt de ställen där mänskliga svagheter i falskhet sammankopplas till Honom. (Gud är sannerligen bortom detta) Att Antropomopomorphisms är gjord för att likna mänskliga svagheter som hedningarna och la till deras egna påhittade gudar.
  • En liknande hädisk försäkran är det som sägs att Jacob, anfader till Israeliterna, brottades med Gud och vann. Detta är säkerligen en historia som är påhittad för att tillge Israeliterna som en övermäktig ras. Detta efterliknar rasistiska känslor utspridda bland det hedniska folk. (eller, likt Koranen säger: "fanatisk vrede")
  • Det finns en tendens i det Gamla Testamentet att presentera Gud som någon nationell gudomlighet, att Han är Gud för endast Israeliterna. Hur som helst, Gud är Herren över universum för alla människor. Denna föreställning om en nationell religion i det Gamla Testamentet stämmer överens med tendenserna av hednisk tro, där varje stam tillber sin egen gud.
  • I vissa böcker ur det Gamla Testamentet (ett exempel Joshua), där kommentarer har givits hemska våldshandlingar mot icke-judiska folk. Massmord har begåtts utan undantag för kvinnor och barn. Denna onådiga grymhet är totalt motsatt till Guds rättvisa och återkallar barbarism från hednisk kultur som tillbad mystiska krigsgudar.

Dessa hedniska ideér som introducerades i Toran måsta ha en källa. Det måste ha varit judar som har adopterat, ärat och hyllat en tradition bortom Toran och ändrat det sistnämnda genom att lägga till sina idéer tagna från traditioner de hade anslutit sig till. Uppkomsten av dess traditioner sträcker sig tillbaka till prästerna i det forna Egypten (magikerna av Faraons regim). De är i fakta, Kabbalan som blev medtagen därifrån av judar. Kabbalan, är ett täcknamn som etablerades i det forna Egypten och andra hedniska läror för att insinuera dem själva in i judaism och ta över det. Kabbalist, självklart säger de att Kabbalan i enkelhet förklarar mer i detalj hemligheterna i Toran, men i verkligheten likt den judiske historiken Theodore Reinach säger, Kabbalan är ”en subtilt gift som intog venerna av Judaism och infekterade den”.

Det är då möjligt att vi i Kabbalah finner sanna bevis på den materialistiska ideologin från det forna Egypten.

Kabbalan, en lära i motsatts till kreationisk

Gud uppenbarade i Koranen att Toran är en gudomlig bok som sändes som ett ljus till mänskligheten:

Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Profeterna som underkastade sig Guds vilja, dömde på dess grundval mellan dem som bekände den judiska tron och [så gjorde] deras skriftlärda och rabbiner, eftersom de hade anförtrotts att vaka över det som Gud uppenbarat och vittnade [om dess sanning]. (Koranen 5:44)

Alltså, Toran likt Koranen är en bok som innehåller kunskap och uppmaningar relaterade till dessa ämnen som Guds existens, Hans enhet, skaparen av mänskligheten och andra skapelser, orsaken till att skapa människan och Guds moraliska lag för mänskligheten. (Men originalet till Toran finns inte idag. Vad vi ser idag är en ”förändrad” version av Toran, korrumperad av mänskliga händer.)

papa2

The Kabbalah's teaching about the origins of the universe and living things is a story replete with myths totally contrary to the facts of Creation revealed in holy books.

Det är viktigt att peka ut, både den sanna Toran och Koranen delar åsikter om: Gud är skaparen. Gud är absolut och har funnits sedan tidernas begynnelse. Allt annat än Gud är hans skapelse, skapad av honom från ingenting. Han har skapat och format hela universum, himlens struktur, liv i materia, människan och allt annat levande. Gud är en och kan inte delas.

Då detta är sanning, så finns det en ganska annorlunda tolkning i Kabbalan, att ”en subtilt gift som intog venerna av Judaism och infekterade den”. Dess lära om Gud är totalt motsatt till ”fakta om skapelsen,” vilket finns i den sanna Toran och Koranen. I ett verk om Kabbalan av en amerikansk forskare, Lance S. Owens, presenterar sin syn på den möjliga uppkomsten av dess lära:

Kabbalistisk erfarenhet skapade ett flertal iakttagelser om det gudomliga, många som kommer från ortodox syn. Den mest centrala läran i Israels tro har varit en proklamation om att ”vår Gud är En”. Men Kabbalan valde ut att då Gud existerade i sin högsta form som en total enhet som kallas enligt Kabbalan Ein Sof, den oändlige denna oigenkännbara singulara som nödvändigtvis utströmmade till ett större antal gudomliga former: pluralisk Gud. Dessa kallade Kabbalisterna Sefiroth, farkost ansikten av Gud. Denna sort, där Gud sänktes från odelbar enhet till något pluralisk var ett mysterium vilket Kabbalisterna hängivit sig till en stor affär med meditationer och spekulationer. Naturligtvis, denna fleransiktade gudsbild medger till beskyllningen att vara polyteistisk, en anklagelse vilket var våldsam, om aldrig fullständigt lyckad, vederlades av Kabbalisterna.

Inte enbart gudomligheten var plural i Kabbalistisk teosofi utan enlighet med det, människan är inte skapad utan på något vis, gudomlig. Owen beskriver denna myt: Den komplexa gudomliga bild... var också visualiserad av Kabbalah som hade en enhet, mänskligt beteendes form. Gud var, av en Kabbalistisk recension, Adam Kadom: den första fundamentala eller arketypen. Människan delade med Gud både en inneboende, oskapad gudomlig gnista och en komplex, organisk form. Denna annorlunda ekvation av Adam som Gud blev stödd av en Kabbalistisk skrift: nummers värde på hebreiska av namnet Adam och Jehovah (Tetragrammaton, YHWH, JHVH, Yod he vav he) var båda 45. Alltså, i kabbalistisk granskning är Jehovah likvärdig med Adam: Adam var Gud. Med denna försäkran uppkom påståendet att alla människor i högsta genomförande var som Gud.

Denna teologiska omfattning av en mytologi från hedendomen som formade basen av en försämrad judendom. Judiska Kabbalister bröt ut gränserna av enkla betydelser i sådan omfattning så det t.o.m. försökte göra människor till gudar. Att tillägga, enligt denna teologi, inte endast människor var gudomliga utan man begränsade det till endast judar; andra raser var inte ansedda som människor. Som ett resultat, inom judaism, vilket från början var baserad på att tjäna och lyda Gud, denna korrupterade lära började utvecklas, vars syfte var att tillfredställa judisk arrogans. I motsatthet till Toran, Kabbalan blev introducerad in i judendomen. Slutligen började de att koruptera Toran själv.

En annan intressant vinkel om denna korrumperade läran av Kabbalan är att den liknar de hedniska idéerna från det forna Egypten. Likt det vi diskuterade tidigare, de forna egypterna trodde på att intelligensen alltid hade funnits; i andra ord, de avslår iden om att intelligensen blev skapad från ingenting. Kabbalan bedyrar samma sak i relation till människorna; man säger att människan inte blev skapad, och att de ansvarar för sin kontroll av sin egen existens.

Att uttrycka sig i moderna termer: de forna egypterna var materialister och i grunden kan läran om Kabbalah ses som secular humanism.

Det är intressant att notera att dessa två koncept- materialism och secular humanism beskriver deras ideologi som har dominerat världe under de två senaste århundranden.

Det är lockande att fråga om det finns krafter som har burit med sig läran från de forna Egypten och Kabbalan från den mörka forna historien till dagens datum.

Från Tempelherrarna till Frimurare

Då vi talade om Tempelherrarna tidigare, noterade vi att denna speciella order från korsfararna blev påverkade av en ”hemlighet” som de hittade i Jerusalem, vilket resulterade till att de gick ifrån kristendomen och började praktisera rituell magi. Vi berättade att många forskare har nått den åsikt att denna hemlighet var relaterade till Kabbalan. Ett exempel finns i en bok av den franska författaren Eliphas Lévi, Historie de la Magie (Magins Historia). Där presenterar han in i detalj bevis på att Tempelherrarna var initierade till en Mysterisk lära av Kabbalan vilket är att de blev i hemlighet tränade i denna lära. Där blev en lära med sina rötter i det forna Egypten förmedlad till Tempelherren genom Kabbalan.

I Foucault´s Pendulum, en välkänd italiensk novellförfattare, Umberto Eco, relaterade dessa fakta som en konspiration. Ut ifrån novellen han skrev, genom ord från huvudkaraktären, Tempelherrarna blev influerade av Kabbalan och att Kabbalisterna hade i besittning en hemlighet vilken kunde spåras tillbaka till de forna egypternas Faraoner.

Enligt Eco, några framstående judar lärde sig hemligheterna och tog med sig dem från det forna Egypten vilket senare blev inlagda i de första fem böckerna av det gamla testamentet (Pentateuch). Men denna hemlighet, som överfördes i hemlighet kunde endast förstå av Kabbalister. (The Zohar, skriven senare i Spanien och formade en fundamental bok om Kabbalan, som tar upp hemligheterna i dess fem böcker) Efter att ha uttryckt att Kabbalisterna läste dessa forna egypters hemlighet även i geometriska mätningar av Solomons tempel, Eco skriver att Tempelherrarna lärde sig detta från Kabbalistiska rabbier i Jerusalem: Hemligheten vad templet redan berättat i fullt misstänktes endast har funnits i en liten grupp rabbier som fanns i Palestina... Och från dem, lärde sig Tempelherrarna.

Då Tempelherrarna tog med sig denna kabbalistiska läraran, självklart kom de i konflikt med den kristna etablesimanget som dominerades i Europa. Detta var en konflikt de delade med andra viktiga krafter, judarna. Efter att Tempelriddarna hade blivit arresterade, av den franska kungen och Påven år 1307, gick ordern under jorden, men dess influenser fortsatte i en mer radikal och beslutsam väg.

Som vi sa tidigare, ett antal medlemmar av Tempelordern flydde och tog sig till kungen av Skottland, den enda Europeiska kungadömet vid denna tid som inte accepterade Påven. I Skottland infiltrerade de Murbyggarna och inom en tid tog man över det. Gillet tog över traditionerna från Tempelherrarna och blev Frimurarna i Skottland.

papa2

A model of Solomon's Temple. The Templars and Masons, because of their superstitious beliefs concerning the Prophet Solomon (pbuh), believe that there is a "secret" in this temple passed down from ancient pagan civilizations. It is for this reason that Masonic literature places so much emphasis on the temple of Solomon.

Likt det vi studerade i detalj om Frimurarna, från början av femtonhundratalet så fanns det möjlighet att finna spår från Tempelherrarna och vissa judar associerade till dem, i olika steg av europeisk historia. Utan att gå in på detalj, här är några huvudlinjer under vilket vi undersöker detta ämne:

I Provence, Frankrike, fanns en viktig tillflyktsort för Tempelordern. Under arresterandet, gömde sig många här. En annan viktig del av detta område är att den är känd som ett center för Kabbalism i Europa. Provence är en plats där orala traditioner från Kabbalan blev gjord som en bok.

Bondeupproret i England år 1381 var enligt vissa historiker pådrivande av hemliga organisationer. Dessa experter som studerade historian om Frimurarna är överens om att denna hemliga organisation kom från Tempelordern. Det var mer än ett vanligt folkigt uppror, den var planerad att attackera den katolska kyrkan.

Ett halvt århundrade efter denna revolt, en präst i Bohemia med namnet John Huss startade ett upplopp i motstånd mot den katolska kyrkan. Bakom detta fanns Tempelherrarna. Dessutom, Huss var mycket intresserade av Kabbalan. Aviogdor Ben Isaac Kara var en av de mest viktigaste personer han var influerade av i hans utveckling av sin lära. Kara var en rabbi från en judisk förening i Prag och en Kabbalist.

Detta är exempel på tecken att alliansen mellan Tempelherrarna och Kabbalisterna var direkt sammankopplade som en social order i Europa. Dessa förändringar involverade en modifiering i grunden av den kristnas kulturarv och blev utbytt med en kultur baserad på hednisk lära, likt Kabbalan. Och efter denna kulturella förändring, följdes även en politisk förändring. Den franska och italienska revolutionen är några exemplen...

I kommande sektion, ska vi titta närmare på några viktiga tidpunkter i Europas historia. I varje steg, fakta som kommer att konfrontera oss är att det fanns en kraft som ville får bort det kristna arvet i Europa och byta ut den mot en sekulär ideologi och med detta program, förstöra religiösa institut. Denna kraft ville påtvinga Europa att acceptera en lära som har sitt ursprung från det forna Egypten genom Kabbalan. Likt vi påpekade tidigare, basen i denna lära har två viktiga koncept: humanism och materialism.

9kollusamdan

 

2 / total 7
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Den Globala Frimureriet online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."