Den Globala Frimureriet

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
1 / total: 7

Från Tempelherrar till det forna Egyptien

Korsfararna

Historien om Tempelorden och dess uppkomst som organisation härstammar från korsriddarna. Faktum är att orden endast var officiellt erkänd och etablerad i England under början av 1700-tal. Men roten till organisationen kan nås ända tillbaka till korsriddarna på 1100-talet. Under denna tid så kallades denna orden av korsriddare för Tempelorden.

Sex år innan detta verk skrevs, så kom vår bok med namnet ”The New Masonic Order”. Den granskade Murordens historia in i detalj. Därför kommer vi nu att summera, då vi analyserade roten i Murorden och dess influenser de har haft på världen. Vi kommer här att upptäcka den ”Globala Frimurar Orden”.

Det spelar ingen roll hur mycket vissa personer uppger om att Korsriddarna var en militär expedition som utförde ett uppdrag i kristendomens namn. Fundamentalt, de var ute efter materialistiskt välstånd. Under denna period så befann sig Europa i en djup fattigdom och misär, samtidigt som mellanöstern och speciellt muslimerna levde under blomstring och välstånd. Detta attraherade européerna. De tog till sig en religiös fasad som smyckades med kristen symbolik då sanningen och idén av Korsfararna födelse var ett behov av världslig vinning. Därför fann vi denna anledning till det snabba förändringen bland de kristna i Europa. Från passivitet under tidiga perioder av historian till en militär aggression.

papa2

The roots of Masonry date back to the Crusades against Muslims initiated by Pope Urban II

Den som grundlade korsfararna var Påven, Urban II. Han sammankallade en stämma, ”the Council of Clermont” år 1095 där han omformade den passiva doktrinen av de kristna. I ett heligt krig som man kallade det, skulle de ta över det heliga landet från muslimerna. Efter sammankomsten, bildades det en stor arme av korsriddare som formades av både proffesionella soldater och tiotusentals vanliga människor.

Historiker tror att Urban II´s vågspel var pådriven av hans begäran om att förhindra en annan kandidat som var rival till påvehuset. Europeiska kungar, prinsar, aristokrater och andra hälsade påven med jubel, deras avsikt var i grunden positiv. Som Donald Queller, från universitetet av Illinois beskrev det:

"Franska riddare ville ha mer land. Italienarna hoppades på att expandera byteshandeln i mellanöstern... En stor skara fattiga människor följde med expeditionen som en flyktväg från den svåra tiden i deras vardag."

Under vägens gång så slaktade de ett stort antal muslimer och judar i hopp om att hitta guld och juveler. Korsriddarna skar t.o.m. upp magarna på sina offer för att hitta smyckerna som människorna kunde hade svalt innan de dödades. Det var ett sådant stort materialistiskt sökande från korsriddarna så att de kände ingen tvekan om att rädda den kristna staden i Konstantinopel, (Istanbul). Under det fjärde korståget, plundrades guldlöven från de kristnas fresk i Hagia Sophia kyrka.

papa2

The Crusaders wreaked havoc in Jerusalem. The Mediaeval engraving shown above depicts certain scenes of the horror.

Efter en lång och svår resa med mycket plundring och slakt av muslimer, kom denna brokiga förband år 1099 som kallades korsfararna fram till Jerusalem. Jerusalem föll efter ett slag som varade i nästan fem veckor och korsriddarna intog staden. De utförde en massaker som världen sällan har skådat. Alla muslimer och judar blev spetsade av svärdet. Beskrivet av en historiker, "De dödade alla Saracener och Turkar de fann, vare sig de var män eller kvinnor." En av korsriddarna, Raymond av Aguiles, skröt om våldet:

Vackra scener utspelades. Några av våra män (och dessa var mer benådande) högg av huvudena från deras fiender, andra sköt dem med pilbågar så att de föll ner från tornen. Andra torterade dem länge genom att kasta dem i eldsflammorna. Massor av huvuden, händer och fötter sågs längs gatorna i staden. Det var nödvändigt att välja en väg över kropparna av människor och hästar. Men detta var inget mot vad som hände vid Salomons tempelberg, en plats där religiösa yttringar normalt skådas. Vid porten till Salomons tempel, red människor i blod upp till deras knän.

papa2

The Crusaders put to sword all those living in the lands they conquered.

I två dagar dödade korsriddarna närmare 40 000 muslimer på ett barbariskt sätt så som detta beskriver. Korsfararna utsåg Jerusalem som deras huvudstad och installerade ett latinskt kungadöme som sträckte sig från Palestina till Antioch, Antakya.

Senare, intensiverade korsfararna en kamp om att ta över positioner i mellanöstern. Det var nödvändigt att organisera sig. Vid denna tidpunkt installerade man militära orden, något som aldrig tidigare hade funnits. Medlemmar av ordena kom från Europa till Palestina och levde i något som liknade ett klosterliv där de tillhandahöll militär utbildning för att slåss mot muslimerna.

Den ena orden var annorlunda än den andra. En av ordrana skulle förändra historiens kurs. Denna orden var Tempelorden.

Tempelriddarna

Tempelriddarna, eller deras fullständiga namn, ”De fattiga soldaterna av Jesus Kristus och Salomons tempel” grundades 1118, 20 år efter att korsfararna hade tagit över Jerusalem. Grundarna till denna order var två franska riddare, Hugh de Payens och Godfrey de St. Omer.
Till en början var de nio medlemmar, men ordern växte. Valet att namnge sig till Salomons tempel var eftersom deras bas befann sig på tempelberget där ruinerna av dess tempel hade funnits. På samma plats som Klippdomen, (Qubbet as-Sakhrah) fanns.

Tempelriddarna kallade sig själva för ”de fattiga soldaterna” men inom kort så blev de mycket rika. Kristna pilgrimer kom från Europa till Palestina, var under kontroll av denna order och av deras pengar blev de mycket rika. Dessutom så satte man för första gången upp en check och kredit system, likt ett banksystem. Enligt de brittiska författarna Michael Baigent och Richard Leigh, så skapade de en form av medeltida kapitalism, vilket ledde till ett modernt banksystem genom deras intressebaserade transaktioner.

papa2

Templars developed a pagan faith in Christian guise.

Det var Tempelriddarna som var grundorsaken till korstågens attacker och mord på muslimer. Av denna orsak dömde Tempelriddarna till döden för de mord de hade utfört av den store islamiska krigaren Saladin, som bemästrade korsfararnas arméer 1187 i slagen om Hattin, och befriade Jerusalem. Men han frigav även ett stort antal kristna. Det var Tempelriddarna som var grundorsaken till korstågens attacker och mord på muslimer. Av denna orsak dömde Tempelriddarna till döden för de mord de hade utfört av den store islamiska krigaren Saladin, som bemästrade korsfararnas arméer 1187 i slagen om Hattin, och befriade Jerusalem. Men han frigav även ett stort antal kristna.

Även efter Tempelriddarna hade förlorat Jerusalem och lidit av stora förluster så fortsatte ordern att existera. Och trots att de inte hade kontroll över kristen närvaro i Palestina, så intog de makt i Europa. Först i Frankrike och sedan andra länder, de blev en stat i staten.

Det är inget tvivel om att deras politiska makt skapade svårigheter för monarkier i Europa. Men det fanns även andra aspekter av Tempelordern som inte gjorde saken enklare. Ordern hade stegvist tagit avstånd från kristen tro, och under sin tid i Jerusalem, tagit till sig ett antal konstiga och mystiska läror. Det fanns även rykten om att de organiserade konstiga riter som kan hänvisas till dessa läror.

papa2

Templars fleeing the Church were given refuge by the Scottish king, Robert the Bruce .

Slutligen, år 1307 beslutade den franska kungen Philip le Bel att arrestera medlemmarna av ordern. Man lyckades tillfångata de flesta av dem, men några lyckades fly. Många av dom tillfångatogs av påven Clement V, som också följde efter i jakten. Följande period av förhör och rättegångar erkände många i Tempelordern om deras tro, att de hade lämnat den kristna läran och förolämpat Jesus under deras mässor. Slutligen blev ledarna av Tempelriddarna, som kallades för ”grand master” avrättade. Först ut blev den viktigaste, Jacpes de Molay år 1314 dömd av kyrkan och kungen. De flesta av dess medlemmar blev satta i fängelse och ordern upplöstes, officiellt försvann de.

Några historiker har en strävan att måla upp rättegångarna om Tempelordern som en konspiration, att kungen av Frankrike framställde riddarna som oskyldiga. Men detta antagande och tolkning faller på många punkter.

Nesta H. Webster, en känd brittisk historiker med djupa kunskaper om okult historia analyserar dessa antaganden i hennes bok, ”Secret Societies and Subversive Movments”. I enlighet med Webster, syftet med att frikänna Tempelriddare från kätteri som de hade erkänt under rättegången var orättvis. Först under förhören, trots vad de flesta har sagt, så blev inte alla Tempelriddarna torterade.

Erkännanden av Riddarna framställs som om de har kommit från ren fantasi, så som människor under tortyr frambringar? Detta är omöjligt att tro, de ceremonier och invigningar beskrevs i detalj från personer i olika länder och alla påminde mycket om varandra men uppenbarades i olika fraser. Hade offren blivit drivna till fantasi så skulle de säkerligen ha motsagt varandra och gråtit ut av smärta alla möjliga fantastiska riter som hade tagit plats i ordern för att tillfredställa de krävande. Men inte, varje deltagare beskriver samma ceremoni mer eller mindre komplett, vilket indikerar personligheten från talaren, och i helhet stämde överens med varandra.

papa2

The Warriors and the Bankers: A book about the Templars

Hur som helst, rättegången över Tempelriddarna slutade med att ordern förstördes. Men ändå, då ordern "officiellt" slutat att existerat, så försvann den inte. Under det snabba tillfångatagandet år 1307, lyckades några tempelriddare att fly och dolde sina spår. Enligt en teori baserad på olika historiska dokument, så flydde ett betydande antal av dem till den enda kungadömet i Europa som inte stod under katolska kyrkans styre, Skottland. Där tillkännagavs de skydd från den skottiska kungen Robert the Bruce. Något senare, hittade de en lättillgänglig metod att förklä sig och för att fortsätta deras orders existens. De infiltrerade den viktigaste gille i den medeltida "British Isles-the wal builders lodge", och slutligen tog full kontroll över denna loge.

"The wall-builders lodge", ändrade sitt namn i deras nya ledning till ”Masonic Lodge”. The Scottish Rite är den äldsta av Masonry, och har funnits ända sedan trettonhundratalet, då Tempelriddarna sökte skydd i Skottland. Deras namn har givits till de ledare i Scottish Rite är titulerade efter gamla riddare från Tempelordern. Dessa används än idag.

I korthet, Tempelordern försvann inte, deras filosofi, tro och ritualer praktiseras fortfarande klädd under Freemansonry´s. Dessa teorier har stöd från många historiska bevis och accepteras idag av många västländska historiker. Om de är Freemasons eller inte, i vår bok, "The New Masonic Order", går vi in i detalj på bevisen.

Teorier som härleder Masonrys rötter till Tempelordern refereras ofta till en medlemstidning. En av tidningarna heter Mimar Sinan, (en utgivning av en turkisk Freemasons), vilket beskriver relationen mellan Tempelordern och Fremasonry med dessa ord:

papa2

The magazine Mimar Sinan, a private Turkish Masonic publication intended for its own members.

År 1312, när den franska kungen, under press av Kyrkan, stängde Tempelordern och gav dess position till riddarna av St. John i Jerusalem. Aktiviteten av Tempelordern upphörde inte. En större majoriteten av Tempelriddarna flydde till Freemasonic logen, som opererade i Europa på den tiden. Tempelorderns ledare, Mabeignac, med några andra medlemmar sökte skydd i Skottland beklädd av en Wall Builder under namnet Mac Benach. Den skottiska kungen, Robert the Bruce, välkomnade dem och tillät dem att utöva stora influenser över The Masonic logen i Skottland. Som ett resultat, den skottiska logen vann viktiga krafter och idéer. Idag använder Freemasons namnet Mac Benach med respekt. Den skottiska Masons, intog Tempelorderns arv och återlämnade den till Frankrike många år senare och etablerade en bas där från den skottiska ordern.

Än en gång, Mimar Sinan presenterar mycket information om relationerna mellan Tempelordern och Freemasonry. I en artikel med titeln, ”Tempelordern och Freemasons,” står det att ”ritualerna av invignings ceremoni i Tempelordern är likt dem som presenteras idag i Freemasonry.” Enligt samma artikel, som en Masonry, medlemmarna av Tempelordern kallade varandra ”bröder”. I slutet av artikeln kan vi läsa följande:

"Tempelordern och Masonics organisationer har influerat varandra till en kännbar existens. Även ritualerna av dess samfund är så lika varandra som om de har blivit kopierade från Tempelordern. Av denna respekt, Masons har en stor kännbarhet att identifiera sig med Tempelordern och det kan sägas att det som ses som Masonics hemligheter är en viktig omfattning ett arv från Tempelordern. Att summera, som vi säger i detta lilla försök, så är startpunkten av Freemasonrys kunglighet och mystiska linje härstammat till Tempelordern, och dess slutände tillhör Freemasons."

Slutligen, vi ser klart och tydligt att roten till Freemasonry [Frimurarna] sträcker sig tillbaka till Tempelordern och att Masons har adopterat dess filosofi till sin order. Masons själva accepterar detta. Men säkerligen, det viktiga för vår hänsyn är dess filosofi. Varför gick Tempelordern ifrån kristendomen och blev en kättisk order? Vad ledde dem till detta? Varför blev denna förändring i Jerusalem? Enligt Masonrys agenda, vad har den gett världen för effekter av denna filosofi som den tog från Tempelordern?

Tempelherreordern och Kabbalah

I en bok skriven av två frimurare, Christopher Knight och Robert Lomas med titeln "The Hiram Key", visar upp några viktiga fakta om frimurarnas rötter. Enligt dessa författare, så är Frimurarna en fortsättning av Tempelherreordern. Dessutom så beskriver författarna Tempelordens uppkomst.

Enligt deras teorier, så förändrades Tempelordern då de befann sig i Jerusalem. Istället för den kristna läran, så adopterade de andra filosofier. I roten av detta ligger en hemlighet de upptäckte i Salomons tempel, Jerusalem, vars ruiner de hade utforskat. Författaren förklarar att Tempelorderns syfte var att skydda kristna pilgrimer som besökte Palestina, men egentligen var deras syfte något helt annat.

...det finns inga bevis att denna instiftande Tempelordern gav något skydd till pilgrimerna, men å andra sidan så ska vi snart finna att det finns bevis att de anförde en omfattande utgrävning under ruinerna av Herod´s tempel...

A TEMPLAR-MASON TEMPLE:

ROSSLYN CHAPEL

The church known as "Rosslyn Chapel" near Edinburgh in Scotland is recognized as a symbol of the heretical pagan beliefs of the Templars. In the course of the construction of this edifice, Masons and Rosicrucians, the successors of the Templars, were employed, and decorated the whole chapel with symbols representative of their pagan philosophy.

In a publication of Turkish Masonry, the magazine Mimar Sinan, the Masonic origins and the pagan elements of the chapel are described in these words:

The most convincing proof of the unity of the Templars and the Masons in Scotland is the castle and chapel in the village of Roslin, 10 km. south of Edinburgh and 15 km. from the ancient Templar center at Balantrodoch. The Templars lived in this region and in this castle especially after 1312 under the protection of the Barons of St. Clair.

...The chapel was built between 1446-48 by Sir William St. Clair who was one of the most prominent nobles of the time in Scotland and even in Europe. Masons and Rosicrucians worked on the construction. The chief architect of the work was the Templar Grand Master, Sir William St. Clair who brought itinerant mason architects and stone masons from every part of Europe. New houses were built in the near-by village of Roslin and a lodge was opened…

The plan and decoration of the chapel is unique. There is no other such example in Scotland or even Europe. It captured the atmosphere of Herod's temple very well and every part of it was decorated with Masonic symbols. Among the symbols were reliefs on the walls and arches depicting the heads of Hiram and his murderer, a relief of an initiation ceremony, the keystones of the arches, and compasses.

Apart from the fact that the chapel was constructed in a marked pagan style with Egyptian, Hebrew, Gothic, Norman, Celtic, Scandinavian, Templar and Masonic architectural elements, and that it contains very rich examples of stone work, one of the most interesting aspects of it is that the tops of the columns are decorated with cactus and corn motifs, besides various other plants figures. …

papa2

Rosslyn Chapel at the present time and an example of its pagan symbols.

There are so many pagan decorative elements inside the chapel that a priest, writing an account of the baptism he performed of the Baron of Rosslyn in 1589 complained, "because the chapel is filled with pagan idols, there is no place appropriate to administer the Sacrament. In August 31, 1592, as a result of pressure exerted on Baron Oliver St.Claire of Rosslyn, the chapel's pagan-style altar was destroyed. (Tamer Ayan, "The Oldest Known Masonic Institution-the Scottish Royal Order," Mimar Sinan, 1998, No.110, pp.18-19) 

Upphovsmännen av "The Hiram Key" var inte ensamma att hitta bevis om detta. En fransk historiker, Gaetan Delaforge gör en liknande förbindelse:

Den sanna arbetsuppgift de nio riddarna hade varit att söka i området, för att roffa åt sig vissa lämningar och skrifter vilka innehöll viktiga och hemliga traditioner av judaism från forna Egypten.

Vid 1800-talets slut påbörjade Charles Wilson [Royal Engineers], arkeologiska utgrävningar i Jerusalem. Han anlände av samma anledning som Tempelordern, för att studera ruinerna av templet. Wilson hittade spår av utgrävningar under templet och antog att dessa var gjorda av Tempelriddarna. Dessa saker finns fortfarande i Robert Brydon´s kollektion, som var besatt och har ett stort arkiv av information om Tempelriddarna.

papa2

The Hiram Key: Pharaohs, Freemasons, and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus

Författarna av ”Hiram Key” talade för att utgrävningarna av Tempelriddarna inte var resultatlösa, att orderns upptäckter i Jerusalem säkerställde reliker som förändrade deras världsuppfattning. Att tillägga, många forskningar har kommit fram till samma uppfattningar. Det måste ha funnits något som fick Tempelriddarna, trots att de var kristna och kom från kristna länder att tillta sig en tro och en filosofi som motsäger sig den kristna läran, firandet av kättiska högtider och utförde ritualer med svart magi.

I enlighet med många forskningar och uppfattningar, detta ”någonting” var Kabbalah.

Ordet Kabbalah betyder ”orala traditioner”. Uppslagsverk och ord lexikon definierar det som en mystisk förgrening av Judisk religion. Enligt denna definition, Kabbalahn utforskar den hemliga meningen av Toran och andra judiska, religiösa skrifter. Men då vi utforskar det närmare, upptäcker vi att fakta bevisar någonting annat. Dessa fakta leder oss till den slutsatts att Kabbalah är ett system med rötter i hednisk idoldyrkan som fanns innan Toran och blev utbredd inom judaismen efter Toran hade uppenbarats.

Dessa intressanta fakta om Kabbalah är förklarade med en intressant källa: Muraz Ozgen, en turkisk Frimurare som vidmakthåller följande i sin bok, ”Masonluk Nedir ve Nasildir”? (Vad är Frimurarna och Hur är de?).

Vi är inte säkra på var Kabbalahn kom från och dess uppkomst. Det är ett generellt namn för en unik, metafysisk skapelse, förbehållen och mystisk filosofi som i själva verket har förbindelse med judisk religion. Den är accepterad som judisk mystisk, men vissa element bevisar att den var sammansatt lång innan Toran.

En fransk historiker, Gougenot des Mousseaux, förklarade att Kabbalahn är mycket äldre än Judaism.

 

papa2

Traces remain in the Kabbalah, external to Judaism. These stem from the pagan beliefs of Ancient Egypt and Mesopotamia.

Den judiske historiken, Theodore Reinach, berättar att Kabbalah är, ”en subtilt gift som intog venerna av Judaism och infekterade den”. Salomon Reinach beskriver Kabbalah som ”en av de värsta avvikelserna i det mänskliga sinnet”.

Orsaken till Reinachs uttalande om att Kabbalahn är ”en av de värsta avvikelserna i det mänskliga sinnet”, att stora delar av dess doktrin har förbindelse med med magi. För tusentals år sedan, har Kabbalahn varit grundstenen i alla sorters magier och ritualer. Man tror att rabbin, som studerade Kabbalah fick makt. Dessutom, många ickejudar har blivit influerade av Kabbalah, och har försökt att praktisera dess magi genom att använda sig av dess doktrin. Den mystiska utvecklingen som tog kraft i Europa under slutet av medeltiden, speciellt de som praktiserade alkemi hade sina rötter från Kabbalahn.

Det konstiga är, att Judaism är en monoteistisk religion, insvept med Toran som uppenbarades för Moses. Men inom denna religion finns det ett system som kallas Kabbalah, som har adopterat grundläggande praktik av magi som är förbjuden i religionen. Detta bevisar det vi har presenterat ovan, och demonstrerar att Kabbalah faktiskt är ett element som har intagit judaismen utifrån.

Men, vad är källan till denna faktor? Den judiske historiken Fabre d'Olivet säger att roten av Kabbalah sträcker sig tillbaka till forna Egypten. Kabbalah är en tradition som några israelitiska ledare har lärt i forna Egypten, och skrivit ned som en tradition från sägner, från generation till generation.

Därför måste vi rikta oss mot den forna Egyptiern för att hitta grunden av Kabbalah, Tempelordern och Frimurarnas kedja.

Magikerna av de forna Egypten

Det forna Egypten och dess faraoner var en av de äldsta civilisationerna i världen. Det var dessutom en av de mest förtryckande. De storartade monumenten som fortfarande finns, egyptiska pyramider, sfinxer och obilixer byggdes av hundra tusentals slavar som arbetade tills det stöp under piskan och hot om svält. Faraonerna, den högste ledarna av Egypten ville gestalta sig som gud själv och bli dyrkad av människorna.

En av källorna till kunskap om det forna Egypten är deras egna skrifter. De upptäcktes på artonhundratalet och efter intensiva arbeten så kunde det Egyptiska alfabetet frambringa information om landet. Men, eftersom dessa tolkningar var skrivna av officiella historiker, så blev de partiskt skrivna för att det skulle uppskattas av deras stater. För oss så är den bästa källan självklart Koranen. Koranen, i historien om Moses kan vi hitta mycket viktig information om det egyptiska systemet. I verserna beskrivs det, att det fanns två viktiga punkter i egypternas makt: Faraon och hans innersta styrelse. Denna styrelse visade sig utöva mycket viktiga influens över Faraon. Faraon skulle ofta rådfråga dem och från tid till tid följa deras förslag. Verserna här under bevisar oss styrelsens makt över Faraon:

Moses sade: "Farao! Världarnas Herre har sänt mig och ålagt mig att inte säga om Gud annat än sanningen och jag kommer till er med ett klart vittnesbörd från er Herre [att mina ord är sanning]. Låt nu Israels barn lämna [detta land] med mig!".

([Farao] sade: "Om du har kommit med ett tecken, låt oss då se det – om du är en av dem som håller sig till sanningen."

Då kastade [Moses] sin stav och alla kunde se att den var en orm; och han drog fram sin hand och den lyste [skinande] vit inför alla kringstående.

papa2

An Ancient Egyptian hieroglyphic script

[Några av] de faraoniska stormännen sade: "Denne man är helt säkert en mästare i trolldom som vill driva bort er från er land."

[Farao frågade:] "Vad anbefaller ni"?

De svarade: "Låt honom och hans broder vänta medan du sänder bud till städerna att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig inför dig."(7:104-112)

Man bör notera att styrelsen rådgav Farao, att anstifta sig mot Moses, och rekommenderade honom en säker metod. Om vi tittar närmare på återberättelser av Egyptisk historia, så finner vi att de två grundläggande komponenterna för styrelsen var armen och prästerna.

papa2

The most important supporters of Pharaoh's regime in Ancient Egypt was the priestly class (magicians). Their beliefs later formed the roots of the Kabbalah and were transmitted from there to Masonry.

Det är ganska självklart att armen var viktig, den beskaffade den grundläggande krigsmakten i Faraos regim. Men låt oss titta närmare på prästernas roll. Prästerna i det forna Egypten var en grupp som refereras i Koranen som magiker. De representerade en kult som stödde regimen. Man trodde att de hade en speciell makt och satt på hämliga kunskaper. Med denna pondus så hade de inflytande hos det egyptiska folket, och säkrade sin position i Faraons ademistration. Denna grupp är känd från egyptiska berättelser som ”Prästerna av Amon”, där de fokuserade sin uppmärksamhet på praktisk magi och att administrera deras hedniska kult. Att tillägga, de studerade även olika vetenskapliga ting så som astronomi, mattematik och geometri.

Denna grupp av präster hade ett slutet sällskap som var besatta av en speciell kunskap. Sådana sällskap är normalt välkända som mystiska organisationer. I en tidning som heter Mason Dergisi (Masonic Journal), en publikation som distribueras till turkiska Masoner beskrev, att roten till Frimurarna är skriven tillbaka till dessa mystiska ordrar och något som nämndes speciellt var de forna egyptiska prästerna:

Som tankarna framställs i människan, vetenskap avanceras likt vetenskapsmän avanceras, antalet hemligheter ökar inom det mystiska systemet. I denna framställning, denna mystiska framåtanda, som börjades i öster, i Kina och Tibet för att sedan sprida sig till Indien, Mesopotamien och Egypten, formade basen för prästers kunskap som har praktiserats i tusentals år och format grunden till den makten som prästerna hade i Egypten.

Hur kan det finnas en relation mellan mystisk filosofi och prästerna i det forna Egypten och dagens Frimurarna? De forna egypterna, ett klassiskt exempel i Koranen av gudlösaktig politisk system som försvann för tusentals år sedan. Kan detta ha någon form av influens idag?

För att hitta svaren på dessa frågor, måste vi titta närmare på det forna egyptiska prästernas tro, och uppkomsten till deras tro om universum och livet.

De Forna Egypterna Och Tron Om Materialistisk Evolution

I boken "The Hiram Key", argumenterade författaren Christopher Knight och Robert Lomas att det forna Egypten har en mycket viktig roll i frimurarnas uppkomst. Enligt dom så har de mest viktiga idéerna tagits över till den moderna frimurarordern från forna Egypten, en universell existens av och från sig själv, och utvecklas av en slump. De förklarar dessa intressanta infall med dessa ord:

Egypterna trodde att materian alltid hade existerat, för dem det var ologiskt att en gud skulle göra något från ingenting. Deras syn var att världen började när ordning kom utifrån ett kaos, och att ända sedan dess har det varit stridigheter mellan olika styrkor av organisationer och oordning... Denna kaotiska stat kallades för Nun, och likt Sumerna... beskrivning ..., allt var mörkt från solljus, vattnig avgrund med makt, en kreativ styrka inom den som uppmanade till en start. Denna kommande kraft inom substansen av dess kaos visste inte att den existerade, det var en möjlighet, potentiell som slingrade sig om varandra inom en slumpmässig oordning.

papa2

The "world-view" of Ancient Egypt did not remain buried with these statues, but was carried down to the present day. By those secret societies that see themselves as the heirs of Ancient Egypt…

Det kommer att märkas att tron som beskrevs här är i harmoni med dess försvar av dagens materialistiska etablesimang, vilket lanserades av den vetenskapliga grupp i termer som ”evolutions teori,” ”kaos teorin,” och den ”grundläggande organisationen av materia.” Knight och Lomas fortsatte deras framåtsträvande diskussion genom att säga:

Häpnadsveckande, denna perfekta beskrivning av skapelsen med samma syn som hålls av moderna vetenskapsmän, särskilt ”kaos teorin” som har visat intrikat design vilket inkluderar mattematiska upprepningar inom okonstruerade händelser.

Knight och Lomas ansåg att det fanns en harmoni mellan forna Egyptens tro och modern vetenskap. Men vad de menar med modern vetenskap som vi beskriver, är ett materialistiskt koncept som en evolutionsteori eller kaos teori. Trots fakta att dessa teorier inte har någon vetenskaplig grund, så har detta påtvingas vetenskapen under de senaste två hundra åren, och pressenteras som berättigad vetenskap. (I följande sektion ska vi titta närmare på vilka som har frambringat dessa teorier in i den vetenskapliga världen.)

Nu har vi kommit till ett viktigt stadium i denna bok. Låt oss summera vad vi har kommit fram till.

1) Vi började diskussionen med att diskutera tempelriddarnas Order vilket anses vara grunden för Frimurarna. Vi har sett det, även om Tempelordern var grundad som en kristen order. Men de blev förändrade av en hemlig doktrin som de upptäckte i Jerusalem, som helt gick i mot kristendomens lära och de blev en icke religiös organisation som praktiserade kättiska ritualer.

2) Då vi frågar oss vad denna doktrin är som förändrade Tempelordern, fann vi att den baserade sig på Kabbalah.

3) Då vi utforskar Kabbalahn, upptäcker vi bevis om att mycket påminner om judisk mystik, det är en hednisk doktrin äldre än judendomen som senare har infiltrerat i religionen och att sanningen bottnar från det forna Egyptien.

4) Forna Egyptiens regim, det hedniska systemet av Farao, och där fanns det idéer som formade modern ateistisk filosofi: Att universums existerar av sig själv, och förändras slumpmässigt.


Sannerligen målar allt detta upp en intressant bild. Det är en chans att filosofin av de forna egyptiska präster fortfarande frodas och att det finns spår av kedjan (Kabbalah – Tempelordern – Frimurarna) som har förorsakat dagens filosofi?


Det är möjligtvis Frimurarna, som har lagt ut sina spår i världens historia sedan 1700-talet, skapat revolutioner, frambringat filosofier och politiska system, som kan ha blivit influerade av magikerna i det forna Egyptien?


För att besvara dessa frågor så måste vi undersöka historiska händelser mer noggrant då vi nu endast har fått en överblick av sammanhanget.

 

1 / total 7
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Den Globala Frimureriet online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."