Lever ni för Allah eller för er själv

Att leva för Allah

Himlen, jorden och allt mellan dem två,

och den magnifika rymden utan ett enda fel

Allahs existens och kraft, kan man se från den minsta levande varelsen till de stora planeterna i rymden.

Och de som inser denna verklighet är de som är de troende,

och dessa fruktar Allah, de ordnar upp sina liv efter sanningen

i Koranen. Allah berättar, syftet med skapelsen med människan.

”Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig”. Surah Adh-Dhariyat 56

Muslimer är de som lever sina liv utifrån detta krav.

Och de övriga är de som inte fruktar Allah.

Dessa människor undrar aldrig över varför de är skapade och varför de existerar.


De försöker ordna sina liv efter sina egna behov och krav och utan att ha plats för Allah i sina liv.

I Koranen berättas att ett sådant liv är helt tomt och värdelöst, det är som en byggnad på lös grund och är dömd att kollapsa.

Är du en av dem som bygger sin byggnad på en grund av gudsfruktan och strävan att vinna Guds välbehag eller är du en av dem som bygger sitt hus på lös grund, vid randen av ett stup, så att det störtar samman [och drar] honom med sig ned i helvetets eld? ”Gud vägleder inte de orättfärdiga”. Surah At-Tawbah 109

Och för de flesta är religionen en samling av regler.

Och att leva efter religionen är inget för dem, de har ingen plats för det i sina liv.

Men muslimer ser religionen som en väg för att kunna behaga Allah.

Och som det nämns i Koranen säger de troende så här;

Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Surah Al-An'am 162


2010-07-24 02:55:05

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top