Varför ger inte Darwinister upp?

Darwinismen är det värsta massbedrägeriet i världshistorien. Denna felaktiga teori som inleddes med en falsk användning av vetenskap stöds inte av en enda vetenskaplig dokumentation. Men detta bedrägeri sprids fortfarande över världen med hjälp av falska fossiler och intensiv demagogi, och tas upp i skolböcker och lärs ut som en obligatorisk kurs på universitetet. Propagandan för detta bedrägeri har utförts i världens mest kända vetenskapliga tidskrifter och andra publikationer, som om det vore ett faktum. Detta är resultatet av systematisk verksamhet; Darwinist diktaturen som styrt världen de senaste 150 åren. Darwinist diktaturen använder denna teknik för att trycka ned människor.

En vetenskapsman studerar i åratal, han arbetar mycket hårt, gör uppoffringar och så småningom blir han en expert fylld med en hel volym av värdekunskap. En fråga har undervisats i årtionden i de bästa skolorna och det är viktigt att han tror på detta om han skall bli en "forskare:" Evolution. Från tidig ålder har han sett bilder på påhittade apliknande förfäder av människor, tittat på bilder av skallar, trott att han härstammat från dessa varelser och trott, på grundval av falska fossila bilder, att levande varelser härstammar från en annan, i etapper. Han fick höra att "det finns bevis för evolution" och nya bilder placerades för honom. Bilder med besynnerliga varelser från steget i vattnet till torra land, eller en konstig dinosaurie på väg att ta fart under flygning, ställdes inför honom som ett bevis för denna imaginära övergång. Han har aldrig ens tänkt på att se verkliga fossiler som tillhör dessa fiktiva övergångsbestämda varelser. Han frågade aldrig varför Darwinister aldrig har kommit fram till ens en enda mellanfossil. varför har de bara tillgripits bluffar och varför höll dem äkta fossiler undangömda. Eftersom att under hela sin utbildning blev han indoktrinerade med en enda idé: "tron på evolutionen är obligatorisk och alla idéer som motsätter sig den måste avvisas."

Med tiden kommer denna person att inse att han inte skulle motsätta sig darwinismen. Han kommer att se att Darwinist diktaturen härskar omkring honom och senare kommer han även lära sig att denna ruttna Darwinist diktatur styr hela världen och stöds av vissa stater. Det kommer i fatt honom till slut att de människor som valt att ta ställning mot darwinismen har hotats eller avlägsnats från sina poster, och att hans lärare inte har lärt honom annat än darwinismen. Han kommer att inse att även om han har kommit att tro att darwinismen är ett bedrägeri, är det viktigt att han aldrig ifrågasätter det. För om han vill vara en vetenskapsman, måste han göra vad Darwinist diktaturen säger.

 Anthony FlewFrancis Collins

När han blir en vetenskapsman och uppnår expertstatus får han beröm av vetenskapliga kretsar och omnämns i positiva ordalag i vetenskapliga tidskrifter, vilket gör att han blir inbjuden att delta i konferenser, paneldiskussioner och kongresser. Han stöds av alla och envar och gör en riktigt bra karriär och han kommer också tro att vissa saker är mycket svåra. Han kommer naturligtvist ha insett att darwinismen är en avvikande teori, att det inte stöds av några vetenskapliga bevis som helst och att det är en hednisk religion som har ålagts på hel massa människor. Det är omöjligt för en forskare att misslyckas med att förstå något som primärskolbarn inte har några svårigheter att förstå. Under sin karriär har han varit tvungen att förespråka denna falska teori. Han kommer tro att han inte har något alternativ om han vill behålla sin karriär p.g.a. påtryckningar från darwinist diktaturen. Han har talat om utvecklingen i 30 år, skrivit böcker om det, hållit föreläsningar i ämnet och hållit konferenser om det, så att erkänna allt som ett bedrägeri kommer bli mycket svårt. Han tror att om han gör detta så kommer han att förkasta sin karriär och uteslutas från darwinist diktaturen. Han är väl medveten om att det är ett stort misstag att förespråka darwinismen, men han kommer att fortsätta med att ansluta sig till lögnen under påtryckningar från darwinist diktaturen.

Vetenskapsmän överallt i världen är just nu i exakt samma situation. Det är omöjligt för forskare att inte se den bedrägliga karaktärens utveckling nu när miljontals levande fossiler har förskjutits, särskilt med Atlas av Skapelsen, nu när alla 100 miljoner uppgrävda fossiler har förskjutit darwinismen och nu när det är ett faktum att inte en enda övergångsfossil har förekommit i det fria. Om forskaren är en riktig vetenskapsman, fri från fördomar och om han agerar mot bakgrund av vetenskapliga bevis och de vetenskapliga fakta som finns där för alla att se, då är det omöjligt för en sådan forskare att fortsättningsvis tro på darwinismen.

Det bästa för alla forskare som ser det är att ärligt försvara den sanna fakta, snarare än att ihållande upprätthålla en lögn.

Det har förekommit några mycket uppmärksammade exempel på detta. Tex. Anthony Flew, som i åratal propagerade för ateism, och har otaliga böcker och konferenser inom ämnet i hans namn. Från att ha bekänt sig till ateism och darwinism fullt och fast, började han titta lite närmare på vetenskapliga fakta framför honom och började tro på vår Allsmäktige Herre genom att se att ingenting på jorden blir till av en slump, att allt är skapat för ett syfte och att allt skapat är ett separat mirakel. Francis Collins, tidigare darwinist och ateist och chef för Human Genome Project, är ett annat exempel. Han tittade ärligt och noggrant på ett rationellt sätt och utan förutfattade meningar, på den DNA han undersökte och det var nog för honom att börja tro på Allah.

Det råder ingen tvekan om att Allah skyddar alla som ser sanningen och vänder sig till Hans väg. Även den darwinist diktatur som verkar så stark just nu är under Allahs kontroll. När det är dags - och dagen är inte långt bort - kommer darwinist diktaturen att kollapsa och upphöra att existera. All kraft och styrka tillhör Allah. De sansade forskare som har sett de faktiska förhållandena, även om de har spenderat många år för att förespråka darwinismen, måste följa sitt samvete och överge den gamla teorin innan det är för sent. Det är ett brott mot gott samvete att ansluta sig till en lögn i vetskap om att det är en lögn, och kan medföra ett tungt ansvar. En verklig positiv sak är att överge ett fel och följa sitt samvete genom att se och lära sanningen.


2010-02-15 10:32:24

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top